Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming kunt u vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving staat vermeld als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is over het algemeen anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Fairfleet GmbH & Co KG
Robert-Bosch-Str. 15
42489 Wülfrath
Duitsland

Telefoon: +49 20 58 77 82 10
Fax: +49 20 58 77 82 28
E-mail: info@fairfleet.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.


[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Klik hier om uw cookie-instellingen te wijzigen.” /]

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • Browser type en browser versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, dan worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. na het inwilligen van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wijzen wij de registratie af.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de reikwijdte van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven, gebruiken om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de annulering.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaarperioden blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich registreren met Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u besluit om u te registreren met Facebook Connect en op de knop “Inloggen met Facebook” / “Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. U kunt daar inloggen met uw gebruikersgegevens. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website of onze diensten. Deze link geeft ons toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn vooral:

 • Facebook-naam
 • Facebook-profiel en omslagfoto
 • Facebook omslagfoto
 • E-mailadres opgeslagen bij Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vriendenlijsten
 • Facebook houdt van (“Vind ik leuk” informatie)
 • Verjaardag
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren.

Meer informatie kunt u vinden in de Gebruiksvoorwaarden van Facebook en het Privacybeleid van Facebook. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van de gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4. sociale media

Facebook plugins (Like & Deel knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-knop” klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

Onze website gebruikt functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt geopend, wordt er een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de LinkedIn “Recommend” knop klikt en op uw LinkedIn account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website met u en uw gebruikersaccount in verband brengen. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Onze website gebruikt functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met XING-functies wordt geopend, wordt er een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag wordt geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verzendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies vindt plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser als deel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door de cookie-instructies in dit privacybeleid te volgen.

U kunt meer informatie vinden over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens in het privacybeleid van Google: google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Ordergegevens verwerken

Wij hebben een contract gesloten met Google voor het in opdracht verwerken van gegevens en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het gedeelte “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Om dit te analyseren, evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn website te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links:
https://google.com­/intl/de/policies/privacy/
en
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Kaarten

Deze site gebruikt de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.