voor telematica

De minimis-financiering

De-minimis" financieringsprogramma

Publicatiedatum: 14.12.2020

(Bron: Federaal Bureau voor Goederenvervoer)

Het financieringsprogramma “De-minimis” ondersteunt wegvervoersbedrijven met vrachtwagens die de veiligheids- en milieumaatregelen uitvoeren die in de bijlage bij punt 2 van de richtlijn “De-minimis” (catalogus van maatregelen) staan vermeld. De zogenaamde positieve lijst bevat nadere informatie over de in aanmerking komende maatregelen. De maatregelen mogen niet zijn begonnen voordat de aanvraag door het bondsbureau is ontvangen. De specifieke regels zijn te vinden in de relevante “De-minimis” financieringsrichtlijn of in de informatie over de betreffende financieringsperiode.

Op het moment van de aanvraag moeten bedrijven zich bezighouden met goederenvervoer over de weg in de zin van artikel 1 van de Duitse Wet op het Wegvervoer (GüKG) en eigenaar of houder zijn van ten minste één tolplichtige vrachtwagen die geregistreerd is voor gebruik op openbare wegen in de Bondsrepubliek Duitsland. Zware vrachtvoertuigen in de zin van de “de minimis”-richtlijn zijn motorvoertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de weg en waarvan het toegestane totaalgewicht ten minste 7,5 ton bedraagt.
Er bestaat geen wettelijk recht op het toekennen van financiering. Het bondsbureau beslist op basis van plichtmatige discretie binnen het kader van de beschikbare financiering.

Maatregelen om de efficiëntie te verhogen worden onder andere gesubsidieerd (bijv. aankoop van telematicasystemen, software voor het weergeven, analyseren, beheren en archiveren van digitale tachograafgegevens)

Financiering voor telematicasystemen

 • Subsidiabel zijn aankoop-, huur- en leasekosten / onderhoudskosten / servicekosten voor hardware en software en andere kosten voor het gebruik van componenten van telematicaoplossingen in de eigen activiteiten van het bedrijf.
 • De communicatiekosten voor de werking van telematicasystemen (alleen datacommunicatie) zijn subsidiabel.
 • Voertuiggerelateerde componenten van telematicaoplossingen komen in aanmerking voor financiering als een bestuurdersassistentiesysteem (voertuiggerelateerde maatregel).

Andere voorbeelden van in aanmerking komende maatregelen:

 • DLD breed assortiment
 • FMS-interface
 • Communicatiekosten voor de werking van telematicasystemen (alleen datacommunicatie)
 • Huurkosten voor hardware en software
 • Navigatiesoftware
 • Lokalisatiekosten
 • Software voor routeplanning en routeoptimalisatie
 • Interface-adapter
 • Onderhoudskosten

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Bedrijven die op het moment van de aanvraag goederenvervoer over de weg verrichten in de zin van artikel 1 van de Duitse wet op het goederenvervoer over de weg (GüKG) en die eigenaar of houder zijn van tolplichtige vrachtwagens die vanaf 1 december 2020 geregistreerd zijn voor gebruik op openbare wegen in de Bondsrepubliek Duitsland, komen in aanmerking voor financiering.

Als de voertuigdocumenten met betrekking tot eigendom of houderschap ook verwijzen naar andere data tussen 1 december 2020 en de datum van uw aanvraag, kunt u ook de relevante voertuigdocumenten indienen. Het Federaal Bureau voor Goederenvervoer zal deze positief onderzoeken.

Zware bedrijfsvoertuigen in de zin van de financieringsrichtlijn zijn motorvoertuigen die bestemd zijn voor het vervoer over de weg en waarvan het brutogewicht minstens 7,5 ton bedraagt.

Aan de eis dat goederenvervoer over de weg in de zin van § 1 GüKG wordt verricht, moet op het moment van de aanvraag worden voldaan in het geval van commercieel goederenvervoer over de weg door een van de voorgeschreven vergunningen (§ 3 GüKG – nationale vergunning/ § 5 GüKG – EU-vergunning) of in het geval van vervoer voor eigen rekening door registratie in het register overeenkomstig § 15a GüKG.

 • Op voorwaarde dat de economische sectoren gescheiden zijn, komen ook bedrijven die actief zijn in de visserij of aquacultuur in de zin van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad in aanmerking voor financiering,
 • zijn actief in de primaire productie van landbouwproducten,
 • zijn actief in de verwerking en verkoop van landbouwproducten. [Vgl. art. 1 lid 1 letter a) t/m c) Verordening (EU) nr. 1407/2013]

Er moet voor worden gezorgd dat het deel van een groep bedrijven dat geen subsidies mag ontvangen, geen subsidies ontvangt.

Bent u geïnteresseerd in de minimis-financiering?

Vraag dan vandaag nog uw afspraak voor een consult bij ons aan.

Neem nu contact met ons op We geven je graag advies

Fairfleet - Telematiksysteme

Robert-Bosch-Str. 15
42489 Wülfrath
Duitsland

Tel.:+49 20 58 77 82 10

info@fairfleet.de

  Terugroepovereenkomst